Asosiy kontent
Quyidagi toʻrtburchaklarni takrorlang: parallelogramm, trapetsiya, romb, toʻgʻri toʻrtburchak va kvadrat. Soʻngra, bir qancha masalalarni yechishga urinib koʻring.
Saralash: